نمونه RFP بیمارستان HIS

فاز اول شامل توليد ماژولهاي حسابداري درآمد، پذيرش ، صندوق ،ترخيص ، بخشهاي پاراكلينيكي و جواب دهي مربوط به آنها،
انبار دارويي، انبار ، بيمه گري ، مدارك پزشكي ، داروخانه ، اتاق عمل ،مديريت بيمارستاني ، پذيرش، بايگاني ، نظام نوين، مددكاري
، سيستم اطلاعات بيمارستان مي باشد .

جزییات بیشتر

100 قلم

150,000 ریال بدون مالیات.

مشخصات

فرمت فایل PDF
نوع استفاده بیماستان ها - تحلیل نرم افزار HIS - کلینیک
قابل ویرایش خیر
قابلیت شخصی سازی و توسعه بله

اطلاعات بیشتر

شركت مي بايست نيروهاي خود را به تاييد مديريت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي برساند
.2بوميسازي نرم افزار با توجه به درخواستهاي ارائه شده از سوي دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام شود.
.3راه اندازي دو مركز بصورت كامل جهت تاييد پروژه (پايلوت كردن 2مركز بيمارستاني معرفي شده از سوي دانشگاه)
.4آموزش
Sourceو تكنولوژيهاي استفاده شده در توليد نرم افزار به نيروهاي معرفي شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات و
تحويل آن به اين مديريت در بازههاي درخواستي

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

نمونه RFP بیمارستان HIS

نمونه RFP بیمارستان HIS

فاز اول شامل توليد ماژولهاي حسابداري درآمد، پذيرش ، صندوق ،ترخيص ، بخشهاي پاراكلينيكي و جواب دهي مربوط به آنها،
انبار دارويي، انبار ، بيمه گري ، مدارك پزشكي ، داروخانه ، اتاق عمل ،مديريت بيمارستاني ، پذيرش، بايگاني ، نظام نوين، مددكاري
، سيستم اطلاعات بيمارستان مي باشد .